PESEL dla obcokrajowca. Uzyskanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca

PESEL dla obcokrajowca. Uzyskanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca.

 

Co to jest numer PESEL

PESEL jest unikalnym numerem stosowanym w Polsce w celach ewidencji i identyfikacji osób fizycznych. PESEL jest nadawany automatycznie każdemu obywatelowi polskiemu, dla którego wydano polski akt urodzenia.

Numer PESEL jest stosowany do identyfikacji obywateli w relacjach z urzędami, bankami i innymi instytucjami. Numer PESEL jest również wymagany do aktywacji podpisu elektronicznego ePUAP, umożliwiającego między innymi podpisywanie dokumentów wymaganych przez organy podatkowe, w tym sprawozdań finansowych spółek polskich.

Czy cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL w Polsce, jeżeli konieczność nadania PESEL obcokrajowcowi wynika z przepisów polskiego prawa. Przykładowo, numer PESEL uzyskać mogą członkowie zarządu polskich spółek, cudzoziemcy meldujący się w Polsce na pobyt stały lub czasowy.

Numer PESEL dla nierezydenta.

Do uzyskania numeru PESEL nie jest konieczne posiadanie adresu zamieszkania, rezydencji podatkowej, czy też zezwolenia na pobyt lub pracę w Polsce. Wystarczające jest wskazanie co najmniej jednej podstawy prawnej uzasadniającej nadanie numeru PESEL. Przykładowo, prezes zarządu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może otrzymać numer PESEL nawet jeżeli nie zamieszkuje w Polsce oraz nie posiada prawa przebywania na terytorium Polski.

Jak uzyskać numer PESEL

W celu uzyskania numeru PESEL, cudzoziemiec powinien złożyć wniosek do właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta. Wniosek składa się na specjalnym formularzu. W treści formularza określić należy podstawę prawną wniosku (wymagane jest wskazanie konkretnego przepisu ustawy, z której wynika konieczność uzyskania PESEL przez obcokrajowca). Wniosek nie podlega opłatom. Czas oczekiwania na nadanie PESEL jest w praktyce różny w poszczególnych jednostkach. Niektóre urzędy nadają numery PESEL od ręki. W innych organach konieczne jest nawet kilkumiesięczne oczekiwanie.

Czy można uzyskać PESEL bez wizyty w Polsce

 

Możliwe jest uzyskanie numeru PESEL przez pełnomocnika. Cudzoziemcy nie przebywający na co dzień w Polsce mogą więc udzielić pełnomocnictwa do uzyskania PESEL innej osobie i w ten sposób uniknąć konieczności osobistej wizyty w urzędzie w Polsce.

Kancelaria LF LEGAL świadczy usługi pomocy przy uzyskaniu numeru PESEL dla cudzoziemców, w tym w szczególności członków zarządów spółek polskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *