BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Oddział firmy zagranicznej w Polsce Podstawowe zasady tworzenia oraz działania oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce określone są w art. 85-92 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u. s.d.g.). Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyćWięcej oRejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce[…]

Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce Podstawowe zasady tworzenia oraz funkcjonowania przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce określone są w art. 93-102a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Polski. W przeciwieństwie do możliwości rejestracji oddziału, utworzenie przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce nie jest ograniczone do podmiotów z krajów spełniającychWięcej oPrzedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej[…]