BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

Wyłączenie wspólnika, czyli jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.

Wyłączenie wspólnika, czyli jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.

Wyłączenie wspólnika Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość wyłączenia wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Jak stanowi art. 266. § 1 KSH: Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Kiedy możnaWięcej oWyłączenie wspólnika, czyli jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.[…]

Jak wystąpić ze spółki z o.o.

Jak wystąpić ze spółki z o.o.

Jak wyjść ze spółki z o.o. Można wskazać kilka sposobów czynności prowadzących do utraty statusu wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęstsze z nich to: zbycie udziałów umorzenie udziałów likwidacja spółki Zbycie udziałów Najprostszym  sposobem na „wyjście” ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbycie udziałów innemu podmiotowi. Szczegóły co do zbycia udziałów w spółce zWięcej oJak wystąpić ze spółki z o.o.[…]

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez: utworzenie nowych udziałów oraz ich objęcie przez dotychczasowych lub nowych wspólników podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się w następujących trybach: w trybie zmiany umowy spółki (wymagany jest akt notarialny) bez zmiany umowy spółki (brak wymogu podwyższeniaWięcej oPodwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.[…]

Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna w Polsce Na podstawie art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wszystkie spółki zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Dodatkowo, zagraniczne spółki zWięcej oSpółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej[…]

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zmiana wspólnika w spółce z o.o. może nastąpić na podstawie umowy zbycia udziałów lub w innym trybie, np. w ramach egzekucji komorniczej. W tym wpisie ograniczę się do omówienia umownego zbycia udziałów. Przed podpisaniem umowy ważne jest, aby zweryfikować jakie warunki są wymagane do skutecznego zbycia udziałów. Ograniczenia wWięcej oZbycie udziałów w spółce z o.o.[…]

Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wady i zalety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, także przez mikro i małych przedsiębiorców. Posiadanie spółki z o.o. stwarza wiele korzyści, w tym przede wszystkim możliwość minimalizowania ryzyka poniesienia odpowiedzialności za długi w przypadku niepowodzenia biznesu. Ponadto, koszty prowadzenia spółki z o.o. wWięcej oSpółka z o.o. wady i zalety[…]

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Wynagrodzenie prezesa zarządu – opodatkowanie VAT Następnym istotnym praktycznie problemem występującym przy zawieraniu umów z członkami zarządu jest opodatkowanie VAT. Z pozoru sytuacja wydaje się prosta – opodatkowaniu VAT podlegają tylko umowy wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Sposób interpretacji przepisów przez organy podatkowe doprowadził jednak do znacznych komplikacji w tym zakresie. Umowa o pracę, uchwałaWięcej oWynagrodzenie członka zarządu a VAT[…]

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie prezesa zarządu / członka zarządu opodatkowanie PIT Kolejnym tematem wartym poruszenia jest opodatkowanie PIT wynagrodzeń członków zarządu uzyskiwanych na różnych podstawach. W praktyce najczęściej poruszaną przez klientów kwestią jest określenie kiedy można zastosować podatek liniowy w wysokości 19%, a kiedy obowiązkowe jest opodatkowanie według skali – 18%, 32%. Umowa o pracę Wynagrodzenie prezesa zarząduWięcej oWynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy[…]

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie różnych stosunków prawnych określonych w kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy i kodeksie cywilnym. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia prezesa zarządu może być przykładowo: umowa o pracę kontrakt menedżerski uchwała organu powołującego Wynagrodzenie członków zarządu nie zawsze będzie podlegaćWięcej oWynagrodzenie członka zarządu a ZUS[…]

Jak wyjść z zarządu spółki?

Jak wyjść z zarządu spółki?

Jak wyjść z zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej? Przepisy KSH dotyczące sposobu złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej nie są precyzyjne. Rezygnacja z zarządu w spółce z o.o. uregulowana została w treści art. 202 § 4 i § 5 KSH: § 4. Mandat członka zarządu wygasa równieżWięcej oJak wyjść z zarządu spółki?[…]