BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

Spółka zagraniczna z polskim NIP

Spółka zagraniczna z polskim NIP

Czy spółka zagraniczna może mieć polski NIP Spółki zagranicznej może dotyczyć ograniczony obowiązek podatkowy, a nawet nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego. W pewnych sytuacjach firma zagraniczna może również być objęta obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w Polsce, czy obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na tle powyższego pojawia się pytanie,Więcej oSpółka zagraniczna z polskim NIP[…]

Firma zagraniczna a podatek dochodowy w Polsce cz. 1

Firma zagraniczna a podatek dochodowy w Polsce cz. 1

Spółka zagraniczna – podatek w Polsce Ze względu na coraz szersze wykorzystywanie przez polskich przedsiębiorców spółek zagranicznych dla celów biznesowych, warto zwrócić uwagę na zasady podlegania przez takie spółki opodatkowaniu CIT w Polsce. Wbrew dość powszechnemu wyobrażeniu, miejsce rejestracji spółki nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, gdzie powinno się opłacać podatki. Istotne znaczenie mająWięcej oFirma zagraniczna a podatek dochodowy w Polsce cz. 1[…]

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Oddział firmy zagranicznej w Polsce Podstawowe zasady tworzenia oraz działania oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce określone są w art. 85-92 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u. s.d.g.). Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyćWięcej oRejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce[…]

Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce Podstawowe zasady tworzenia oraz funkcjonowania przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce określone są w art. 93-102a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Polski. W przeciwieństwie do możliwości rejestracji oddziału, utworzenie przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce nie jest ograniczone do podmiotów z krajów spełniającychWięcej oPrzedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej[…]

Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna w Polsce Na podstawie art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wszystkie spółki zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Dodatkowo, zagraniczne spółki zWięcej oSpółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej[…]