BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

PESEL dla obcokrajowca. Uzyskanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca

PESEL dla obcokrajowca. Uzyskanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca

PESEL dla obcokrajowca. Uzyskanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca.   Co to jest numer PESEL PESEL jest unikalnym numerem stosowanym w Polsce w celach ewidencji i identyfikacji osób fizycznych. PESEL jest nadawany automatycznie każdemu obywatelowi polskiemu, dla którego wydano polski akt urodzenia. Numer PESEL jest stosowany do identyfikacji obywateli w relacjach z urzędami, bankamiWięcej oPESEL dla obcokrajowca. Uzyskanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca[…]

Spółka zagraniczna z polskim NIP

Spółka zagraniczna z polskim NIP

Czy spółka zagraniczna może mieć polski NIP Spółki zagranicznej może dotyczyć ograniczony obowiązek podatkowy, a nawet nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego. W pewnych sytuacjach firma zagraniczna może również być objęta obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w Polsce, czy obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na tle powyższego pojawia się pytanie,Więcej oSpółka zagraniczna z polskim NIP[…]

Firma zagraniczna a podatek dochodowy w Polsce cz. 1

Firma zagraniczna a podatek dochodowy w Polsce cz. 1

Spółka zagraniczna – podatek w Polsce Ze względu na coraz szersze wykorzystywanie przez polskich przedsiębiorców spółek zagranicznych dla celów biznesowych, warto zwrócić uwagę na zasady podlegania przez takie spółki opodatkowaniu CIT w Polsce. Wbrew dość powszechnemu wyobrażeniu, miejsce rejestracji spółki nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, gdzie powinno się opłacać podatki. Istotne znaczenie mająWięcej oFirma zagraniczna a podatek dochodowy w Polsce cz. 1[…]

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Oddział firmy zagranicznej w Polsce Podstawowe zasady tworzenia oraz działania oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce określone są w art. 85-92 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u. s.d.g.). Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyćWięcej oRejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce[…]

Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce Podstawowe zasady tworzenia oraz funkcjonowania przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce określone są w art. 93-102a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Polski. W przeciwieństwie do możliwości rejestracji oddziału, utworzenie przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce nie jest ograniczone do podmiotów z krajów spełniającychWięcej oPrzedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej[…]

Wyłączenie wspólnika, czyli jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.

Wyłączenie wspólnika, czyli jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.

Wyłączenie wspólnika Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość wyłączenia wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Jak stanowi art. 266. § 1 KSH: Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Kiedy możnaWięcej oWyłączenie wspólnika, czyli jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.[…]

Jak wystąpić ze spółki z o.o.

Jak wystąpić ze spółki z o.o.

Jak wyjść ze spółki z o.o. Można wskazać kilka sposobów czynności prowadzących do utraty statusu wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęstsze z nich to: zbycie udziałów umorzenie udziałów likwidacja spółki Zbycie udziałów Najprostszym  sposobem na „wyjście” ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbycie udziałów innemu podmiotowi. Szczegóły co do zbycia udziałów w spółce zWięcej oJak wystąpić ze spółki z o.o.[…]

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez: utworzenie nowych udziałów oraz ich objęcie przez dotychczasowych lub nowych wspólników podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się w następujących trybach: w trybie zmiany umowy spółki (wymagany jest akt notarialny) bez zmiany umowy spółki (brak wymogu podwyższeniaWięcej oPodwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.[…]

Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna w Polsce Na podstawie art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wszystkie spółki zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Dodatkowo, zagraniczne spółki zWięcej oSpółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej[…]

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zmiana wspólnika w spółce z o.o. może nastąpić na podstawie umowy zbycia udziałów lub w innym trybie, np. w ramach egzekucji komorniczej. W tym wpisie ograniczę się do omówienia umownego zbycia udziałów. Przed podpisaniem umowy ważne jest, aby zweryfikować jakie warunki są wymagane do skutecznego zbycia udziałów. Ograniczenia wWięcej oZbycie udziałów w spółce z o.o.[…]