BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

Spółka zagraniczna z polskim NIP

Spółka zagraniczna z polskim NIP

Czy spółka zagraniczna może mieć polski NIP Spółki zagranicznej może dotyczyć ograniczony obowiązek podatkowy, a nawet nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego. W pewnych sytuacjach firma zagraniczna może również być objęta obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w Polsce, czy obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na tle powyższego pojawia się pytanie,Więcej oSpółka zagraniczna z polskim NIP[…]