BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Wynagrodzenie prezesa zarządu – opodatkowanie VAT Następnym istotnym praktycznie problemem występującym przy zawieraniu umów z członkami zarządu jest opodatkowanie VAT. Z pozoru sytuacja wydaje się prosta – opodatkowaniu VAT podlegają tylko umowy wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Sposób interpretacji przepisów przez organy podatkowe doprowadził jednak do znacznych komplikacji w tym zakresie. Umowa o pracę, uchwałaWięcej oWynagrodzenie członka zarządu a VAT[…]

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie prezesa zarządu / członka zarządu opodatkowanie PIT Kolejnym tematem wartym poruszenia jest opodatkowanie PIT wynagrodzeń członków zarządu uzyskiwanych na różnych podstawach. W praktyce najczęściej poruszaną przez klientów kwestią jest określenie kiedy można zastosować podatek liniowy w wysokości 19%, a kiedy obowiązkowe jest opodatkowanie według skali – 18%, 32%. Umowa o pracę Wynagrodzenie prezesa zarząduWięcej oWynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy[…]

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie różnych stosunków prawnych określonych w kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy i kodeksie cywilnym. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia prezesa zarządu może być przykładowo: umowa o pracę kontrakt menedżerski uchwała organu powołującego Wynagrodzenie członków zarządu nie zawsze będzie podlegaćWięcej oWynagrodzenie członka zarządu a ZUS[…]