Prawo spółek

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Rejestracja spółek

 • projektowanie, opiniowanie, sprawdzanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych, a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
 • doradzanie co do optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności
 • pomoc prawna przy rejestracji spółek
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu rejestrowym
 • przygotowywanie dokumentów i formularzy do KRS
 • przygotowywanie odpowiedzi i środków zaskarżenia na wezwania, zarządzenia, postanowienia Sądu lub Referendarza Sądowego
 • rejestracja spóki w formie elektronicznej (S24) i trybie zwykłym (akt notarialny) 

Obsługa korporacyjna spółek

 • projektowanie uchwał organów spółek, w tym uchwał zarządu, wspólników, zgromadzeń wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy
 • protokołowanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej
 • obsługa prawna zmian w spółkach
 • zmiana wspólnika, sprzedaż udziałów
 • zmiana umowy spółki, np. zmiana nazwy, zmiana siedziby, zmiana przedmiotu działalności (PKD), sposobu reprezentacji spółki i inne
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • obniżenie kapitału zakładowego
 • wyjście ze spółki, umorzenie udziałów
 • obsługa transakcji z udziałem spółek i podmiotów zagranicznych
 • wprowadzanie zagranicznych wspólników do spółki: spółek z Unii Europejskiej, a także z innych państw, w tym z rajów podatkowych (spółki offshore)
 • reprezentacja klientów w postępowaniach rejestrowych przed sądem rejestrowym w sprawie rejestracji zmian - rejestracja zmian w KRS
 • doradzanie co do wyboru optymalnego czasowo i kosztowo sposobu przeprowadzenia transakcji

Inne sprawy

 • przekształcenia spółek
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • likwidacja spółki
 • spory między wspólnikami
 • wyłączenie wspólnika
Inne sprawy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}