obsługa prawna firm

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Głównym przedmiotem działalności kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w zwiazku z prowadzeniem działalności gospdoarczej w różnych formach organizacyjnych, w tym:

 

  • obsługa prawna spółek handlowych
  • obsługa prawna oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
  • obsługa prawna spółek z kapitałem zagranicznym

 

Oferta kancelarii obejmuje usługi prawne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej (rejestracja spółek, działalności gospodarczej), prowadzeniem działalności (np. sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów, windykacja należności, doradztwo podatkowe), zmianą formy prawnej prowadzonej działalności (M&A, przekształcenia spółek, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.), a także zakończeniem działalności (np. likwidacja spółek). 

Świadczymy usługi z zakresu:

  • prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych
  • prawa cywilnego
  • prawa administracyjnego
  • prawa podatkowego
  • prawa własności intelektualnej
Świadczymy usługi z zakresu:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}