Międzynarodowe prawo podatkowe

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

Międzynarodowe prawo podatkowe to dziedzina prawa ulegająca istotnym i głębokim zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na tle podnoszonych coraz częściej postulatów zapewnienia efektywnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez międzynarodowe korporacje, głośnych afer podatkowych (np. "Panama Papers", "Lux Leaks"), rządy poszczególnych państw, a także organizacje międzynarodowe takiej jak OECD, czy Unia Europejska podejmują szereg działań mających uniemożliwić przenoszenie zysków do krajów o niskim poziomie opodatkowania. Zmiany te wpływają przy tym nie tylko na sytuację międzynarodowych koncernów, ale także na małych i średnich przedsiębiorstw. Dynamika zachodzących zmian wymaga uwzględniania przy planowaniu działalności i transakcji międzynarodowych wielu regulacji krajowych i międzynarodowych.

Usługi w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego

 

  • planowanie podatkowe z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych

  • zmiana rezydencji podatkowej

  • określanie miejsca opodatkowania przychodu na podstawie właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • analiza spełnienia przesłanek polskiej rezydencji podatkowej oraz powstania zakładu przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

  • opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

  • klauzula o unikaniu opodatkowania (GAAR)

  • podatek u źródła (witholding tax) od niektórych rodzajów transakcji z podmiotami zagranicznymi

  • opodatkowanie transakcji ze spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych (spółki offshore)

  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, opinii zabezpieczających

  • uzyskiwanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Polsce i za granicą (tax residence certificate, fiscal residene certificate)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}