Czy spółka zagraniczna może być komplementariuszem lub komandytariuszem spółki komandytowej w Polsce?

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Czy spółka zagraniczna może być komplementariuszem lub komandytariuszem spółki komandytowej w Polsce?

Na podstawie art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spółki zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów. Jak wynika z powyższego, spółka zagraniczna może być komplementariuszem i komandytariuszem spółki komandytowej w Polsce. Może także przystąpić do istniejącej spółki komandytowej. Dotyczy to zarówno spółek z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spółek z państw trzecich, w tym zarejestrowanych w rajach podatkowych (spółki offshore).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}