Czy obywatel Polski może być wspólnikiem spółki zagranicznej?

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Czy obywatel Polski może być wspólnikiem spółki zagranicznej?

Obywatele Polski, zgodnie z traktatową zasadą swobody przedsiębiorczości, mogą być wspólnikami spółek zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami (art. 49 TFUE).

 

Natomiast w przypadku państw nie będących członkami Unii Europejskiej każdorazowo należy weryfikować prawo wewnętrzne danego kraju oraz treść umów międzynarodowych. Wymogi podejmowania działalności gospodarczej, w tym rejestracji spółek lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach, mogą się znacznie różnić w zależności od jurysdykcji, Zazwyczaj jednak przepisy państw trzecich nie zawierają ograniczeń co do możliwości posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych). Dotyczy to w szczególności tzw. rajów podatkowych (spółki offshore).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}