Czy cudzoziemiec może być wspólnikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszem spółki akcyjnej?

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Czy cudzoziemiec może być wspólnikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszem spółki akcyjnej?

Polskie prawo (art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) przyznaje cudzoziemcom prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Cudzoziemiec może zatem być wspólnikiem spółki z o.o. i akcjonariuszem w spółce akcyjnej, nabyć udziały w spółce z o.o., nabyć akcje w spółce akcyjnej. Ponadto, obcokrajowiec może założyć spółkę z o.o., a także spółkę akcyjną. Powyższe dotyczy zarówno obcokrajowców z państw członkowskich Unii Europejskiej jaki i z państw trzecich. Zatem, obywatel np. Ukrainy, Białorusi, czy Rosji może założyć spółkę z o.o. w Polsce bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}