Czy cudzoziemiec może być wspólnikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszem spółki akcyjnej?

ŁUKASZ FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Czy cudzoziemiec może być wspólnikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszem spółki akcyjnej?

Polskie prawo (art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) przyznaje cudzoziemcom prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Cudzoziemiec może zatem być wspólnikiem spółki z o.o. i akcjonariuszem w spółce akcyjnej, nabyć udziały w spółce z o.o., nabyć akcje w spółce akcyjnej. Ponadto, obcokrajowiec może założyć spółkę z o.o., a także spółkę akcyjną. Powyższe dotyczy zarówno obcokrajowców z państw członkowskich Unii Europejskiej jaki i z państw trzecich. Zatem, obywatel np. Ukrainy, Białorusi, czy Rosji może założyć spółkę z o.o. w Polsce bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Regulamin plików cookies

*}