Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Innymi słowy, jest to dokument stwierdzający, że dany podmiot jest rezydentem podatkowym danego państwa. Certyfikat rezydencji podatkowej może zostać wydany zarówno dla osób fizycznych jak i dla jednostek organizacyjnych podlegających opodatkowaniu CIT (np. spółek z o.o., spółek akcyjnych).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}