Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

ŁUKASZ FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Innymi słowy, jest to dokument stwierdzający, że dany podmiot jest rezydentem podatkowym danego państwa. Certyfikat rezydencji podatkowej może zostać wydany zarówno dla osób fizycznych jak i dla jednostek organizacyjnych podlegających opodatkowaniu CIT (np. spółek z o.o., spółek akcyjnych).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Regulamin plików cookies

*}