Nowe formularze KRS od 1 lipca 2017

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

Nowe wzory formularzy KRS od 1 lipca 2017

2017-07-01

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe wzory niektórych formularzy obowiązujących w postępowaniach w sprawie wpisu podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  oraz w sprawie wpisu zmiany danych podmiotu w Rejestrze Przedsiębiorców przed Sądami Rejestrowymi.

 

Nowe wzory formularzy KRS wprowadzone zostały przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

 

Zmianie uległy wzory następujących formularzy: KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4, KRS-W5, KRS-W6, KRS-W7, KRS-W8, KRS-W10, KRS-W20, KRS-Z1, KRS-Z2, KRS-Z3, KRS-Z10, KRS-WH, KRS-WK, KRS-ZH, KRS-W12, KRS-Z12,KRS-W13, KRS-Z13, KRS-W14.

 

Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu skutkować może zwrotem wniosku, co doprowadzi do konieczności jego ponownego złożenia, a w konsekwencji do przedłużenia czasu oczekiwania na rejestrację w KRS.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}