Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie prezesa zarządu / członka zarządu opodatkowanie PIT

Kolejnym tematem wartym poruszenia jest opodatkowanie PIT wynagrodzeń członków zarządu uzyskiwanych na różnych podstawach. W praktyce najczęściej poruszaną przez klientów kwestią jest określenie kiedy można zastosować podatek liniowy w wysokości 19%, a kiedy obowiązkowe jest opodatkowanie według skali – 18%, 32%.

Umowa o pracę

Wynagrodzenie prezesa zarządu lub członka zarządu na podstawie umowy o pracę stanowi przychód ze stosunku pracy. Członek lub prezes zarządu otrzymujący wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę podlega zatem opodatkowaniu według skali – stawka PIT 18%, 32%, w zależności od wysokości uzyskanego dochodu.

Uchwała organu powołującego

Wynagrodzenie członków zarządu na podstawie uchwały organu powołującego (aktu powołania) jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, podlega więc opodatkowaniu według skali – stawka PIT 18%, 32%, w zależności od wysokości uzyskanego dochodu. Osoba uzyskująca wynagrodzenie nie może wybrać opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości PIT 19%.

Kontrakt menedżerski i podobne umowy

Wynagrodzenie członków zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego lub innej podobnej umowy, do której na podstawie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu według skali – stawka PIT 18%, 32%, w zależności od wysokości uzyskanego dochodu. Osoba uzyskująca wynagrodzenie nie może wybrać opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości PIT 19%.

Umowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Sytuacja co do stawek PIT nie ulegnie zmianie, jeżeli umowa przyznająca wynagrodzenie członkowi lub prezesowi zarządu zawarta zostanie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, przychód uzyskany na podstawie kontraktu menedżerskiego należy do kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nawet gdy umowa została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zastosowanie znajduje więc stawka PIT 18%, 32%, w zależności od wysokości uzyskanego dochodu. Osoba uzyskująca wynagrodzenie nie może wybrać opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości PIT 19%. Jeżeli jednak członek zarządu uzyskuje wynagrodzenie także za inne czynności niż sprawowanie zarządu (np. usługi marketingowe), w zakresie wynagrodzenia za te czynności może wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym 19%.

Zapraszam także do zapoznania się z treścią pozostałych wpisów dotyczących opodatkowania wynagrodzeń członków zarządu:

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *