Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie różnych stosunków prawnych określonych w kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy i kodeksie cywilnym. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia prezesa zarządu może być przykładowo:

  1. umowa o pracę

  2. kontrakt menedżerski

  3. uchwała organu powołującego

Wynagrodzenie członków zarządu nie zawsze będzie podlegać ZUS. Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zależy od tego, na jakiej podstawie oraz za jakie czynności członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie.

Kiedy wynagrodzenie członka zarządu podlega ZUS

Wynagrodzenie członka czy prezesa zarządu uzyskiwane na podstawie umowy o pracę zawsze będzie podlegało ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli wynagrodzenie członka/prezesa zarządu wypłacane jest z tytułu kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, do której na podstawie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy umowy o zleceniu, również podlega ZUS i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W niektórych przypadkach jednak obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne nie wystąpi. Przykładowo, będzie tak gdy osoba wykonująca kontrakt menedżerski jest także zatrudniona na umowę o pracę w innej spółce, gdzie otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, albo gdy członek zarządu prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca ZUS, czy też gdy menedżer jest jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki osobowej. We wskazanych sytuacjach, na podstawie przepisów o zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, przy spełnieniu pewnych warunków, wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego nie będzie podlegało ubezpieczeniu społecznemu, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, co stanowi istotne obniżenie obciążeń.

Jeżeli z kolei kontrakt menedżerski został zawarty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach tej działalności, wyróżnić można dwie odrębne sytuacje.

Jeżeli kontrakt menedżerski ze spółką jest jedyną umową wykonywaną w ramach działalności gospodarczej, będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na analogicznych zasadach jak umowa zlecenia. Członek zarządu nie będzie więc odprowadzał składek ZUS i składek zdrowotnych tak jak przedsiębiorca (w stałej miesięcznej wysokości dla osób prowadzących działalność gospodarczą), a tak jak osoba wykonująca umowę zlecenia – procentowo w zależności od podstawy wymiaru składek (im wyższe wynagrodzenie, tym wyższy ZUS). Rozwiązanie takie jest niewątpliwie niekorzystne dla członków zarządów spółek. Powoduje bowiem znaczne zwiększenie obciążeń ZUS.

Natomiast w sytuacji gdy członek zarządu oprócz kontraktu menedżerskiego wykonuje także działalność gospodarczą w innym zakresie, wystąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie zatem podlegał tylko jeden z tytułów, natomiast oba tytuły będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kiedy wynagrodzenie członka zarządu nie podlega ZUS

Wynagrodzenie członka lub prezesa zarządu nie podlega ZUS ani ubezpieczeniu zdrowotnemu jeżeli przysługuje na podstawie uchwały organu uprawnionego do powołania członka zarządu (na podstawie aktu powołania). W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje jedynie z tytułu zasiadania w zarządzie. Członek zarządu i spółka nie zawierają odrębnej umowy o pracę, czy kontraktu menedżerskiego.

Podsumowując, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ZUS dla członków zarządów spółek kapitałowych z pewnością nie należą do łatwych. Zawarcie umowy bez przeprowadzenia kompleksowej analizy wszystkich aspektów dotyczących danej osoby może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w przypadku kontroli ZUS w przyszłości. Z drugiej strony obecne ukształtowanie systemu stwarza wiele możliwości legalnych możliwości optymalizacyjnych.

Zapraszam także do zapoznania się z treścią pozostałych wpisów dotyczących opodatkowania wynagrodzeń członków zarządu:

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *