Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, także przez mikro i małych przedsiębiorców. Posiadanie spółki z o.o. stwarza wiele korzyści, w tym przede wszystkim możliwość minimalizowania ryzyka poniesienia odpowiedzialności za długi w przypadku niepowodzenia biznesu. Ponadto, koszty prowadzenia spółki z o.o. w ostatnich latach systematycznie spadają. Rozwiązanie to ma także jednak swoje wady. Poniżej opisuję kilka przykładów korzyści i utrudnień związanych z funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety spółki z o.o.

 1. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za długi spółki.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada odrębną osobowość prawną. To spółka, a nie wspólnicy jest stroną umów, zaciąga kredyty, odpowiada za wykonanie zobowiązań wobec kontrahentów. Jeżeli spółka nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji z majątku wspólników. Nie mogą także pozwać wspólników za długi spółki

 2. Spółka nie odpowiada za zobowiązania wspólników

  Jeżeli wspólnicy mają długi, nie jest możliwe prowadzenie egzekucji tych długów z majątku spółki, np. z firmowego rachunku bankowego.

 1. Prowadzenie spółki z o.o. umożliwia zgodne z prawem uniknięcie obowiązku opłacania składek ZUS .

  Jeżeli w spółce z o.o. jest więcej niż jeden wspólnik, wspólnicy nie są zobowiązani do opłacania ZUS. Składkom na ubezpieczenia społeczne podlega tylko wspólnik spółki jednoosobowej.

  Zarząd sp. z o.o. nie musi być zatrudniony w spółce. Nie musi otrzymywać wynagrodzenia za sprawowanie funkcji. Dodatkowo, wynagrodzenie przyznane członkowi zarządu na podstawie uchwały wspólników nie podlega ZUS, a jedynie podatkowi dochodowemu.

 2. 15% stawka CIT dla małych podatników.

  Obniżona stawka CIT w wysokości 15% przysługuje w pierwszym roku działalności spółki, a w kolejnych latach, jeżeli spółka w poprzednim roku osiągnęła przychody nie większe niż 1,2 mln euro.

Wady spółki z o.o.

 1. Podwójne opodatkowanie.

  Dochód uzyskany przez spółkę podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) w wysokości 15% lub 19%. Jeżeli zysk ze spółki wypłaca się wspólnikom w formie dywidendy, pobiera się dodatkowy podatek w wysokości 19%. Podwójne opodatkowanie może zostać jednak skutecznie zniwelowane przy odpowiednim zaplanowaniu działalności spółki.

 1. Pełna księgowość.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość, co wiąże się z bardziej dokładnym ewidencjonowaniem rozliczeń, a także wyższymi kosztami obsługi księgowej.

 1. Wyższe koszty prowadzenia.

  Miesięczne koszty księgowości spółki z o.o. zaczynają się zwykle od 400-500 zł netto dla małej działalności. Spółka z o.o. musi składać roczne sprawozdania finansowe do KRS – koszt złożenia to 140 zł. Ewentualne zmiany w KRS, w przeciwieństwie do zmian w CEIDG, także podlegają opłatom – 350 zł. Pomimo występowania dodatkowych kosztów, uzyskane korzyści często jednak mogą okazać się przeważające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *