BLOG RADCY PRAWNEGO ŁUKASZA FOLIGOWSKIEGO

Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wady i zalety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, także przez mikro i małych przedsiębiorców. Posiadanie spółki z o.o. stwarza wiele korzyści, w tym przede wszystkim możliwość minimalizowania ryzyka poniesienia odpowiedzialności za długi w przypadku niepowodzenia biznesu. Ponadto, koszty prowadzenia spółki z o.o. wWięcej oSpółka z o.o. wady i zalety[…]

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Wynagrodzenie członka zarządu a VAT

Wynagrodzenie prezesa zarządu – opodatkowanie VAT Następnym istotnym praktycznie problemem występującym przy zawieraniu umów z członkami zarządu jest opodatkowanie VAT. Z pozoru sytuacja wydaje się prosta – opodatkowaniu VAT podlegają tylko umowy wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Sposób interpretacji przepisów przez organy podatkowe doprowadził jednak do znacznych komplikacji w tym zakresie. Umowa o pracę, uchwałaWięcej oWynagrodzenie członka zarządu a VAT[…]

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy

Wynagrodzenie prezesa zarządu / członka zarządu opodatkowanie PIT Kolejnym tematem wartym poruszenia jest opodatkowanie PIT wynagrodzeń członków zarządu uzyskiwanych na różnych podstawach. W praktyce najczęściej poruszaną przez klientów kwestią jest określenie kiedy można zastosować podatek liniowy w wysokości 19%, a kiedy obowiązkowe jest opodatkowanie według skali – 18%, 32%. Umowa o pracę Wynagrodzenie prezesa zarząduWięcej oWynagrodzenie członka zarządu – podatek dochodowy[…]

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie różnych stosunków prawnych określonych w kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy i kodeksie cywilnym. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia prezesa zarządu może być przykładowo: umowa o pracę kontrakt menedżerski uchwała organu powołującego Wynagrodzenie członków zarządu nie zawsze będzie podlegaćWięcej oWynagrodzenie członka zarządu a ZUS[…]

Jak wyjść z zarządu spółki?

Jak wyjść z zarządu spółki?

Jak wyjść z zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej? Przepisy KSH dotyczące sposobu złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej nie są precyzyjne. Rezygnacja z zarządu w spółce z o.o. uregulowana została w treści art. 202 § 4 i § 5 KSH: § 4. Mandat członka zarządu wygasa równieżWięcej oJak wyjść z zarządu spółki?[…]

Konto za granicą a urząd skarbowy

Konto za granicą a urząd skarbowy

Konto bankowe za granicą a urząd skarbowy Rachunek bankowy za granicą W jednym z wcześniejszym wpisów wyjaśniałem, że prawo zezwala polskim rezydentom na otwieranie rachunków bankowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i OECD. Natomiast w pozostałych krajach tworzenie rachunków jest dozwolone z pewnymi ograniczeniami. Treść wpisu jest dostępna tutaj. Z kolei we wpisie „Konto zaWięcej oKonto za granicą a urząd skarbowy[…]

Konto za granicą a komornik

Konto za granicą a komornik

Konto bankowe za granicą a komornik Rachunek bankowy za granicą W jednym z wcześniejszym wpisów wyjaśniałem, że prawo zezwala polskim rezydentom na otwieranie rachunków bankowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i OECD. Natomiast w pozostałych krajach tworzenie rachunków jest dozwolone z pewnymi ograniczeniami. Treść wpisu jest dostępna tutaj Kolejnym tematem wartym rozważenia jest możliwość przeprowadzeniaWięcej oKonto za granicą a komornik[…]

Czy polska firma może mieć konto za granicą?

Czy polska firma może mieć konto za granicą?

Czy polska firma może mieć konto bankowe za granicą? Rachunek bankowy za granicą dla polskiej firmy O obecnym stanie prawnym posiadanie przez polskich rezydentów rachunku bankowego w zagranicznym banku jest w zasadzie dopuszczalne. Możliwe jest zatem utworzenie konta w zagranicznym banku przez polską spółkę, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Regulacje w tym zakresieWięcej oCzy polska firma może mieć konto za granicą?[…]

Przeniesienie siedziby spółki za granicę – czy to możliwe?

Przeniesienie siedziby spółki za granicę – czy to możliwe?

Kolejnym ciekawym z praktycznego punku widzenia problemem, na jaki chciałbym zwrócić uwagę jest możliwość przeniesienia siedziby polskiej spółki handlowej za granicę. W ostatnim czasie polskich przedsiębiorców coraz częściej interesuje możliwość przeniesienia spółki do innego kraju. Otrzymuję coraz więcej formułowanych w różny sposób zapytań w tym zakresie, przykładowo o: przeniesienie firmy do Czech, przeniesienie firmy na Słowację, przeniesienieWięcej oPrzeniesienie siedziby spółki za granicę – czy to możliwe?[…]

Spółka anonimowa – jak ukryć w spólnika w spółce?

Spółka anonimowa – jak ukryć w spólnika w spółce?

W swojej praktyce zawodowej często otrzymuję od klientów zapytania typu: jak ukryć wspólnika w spółce? jak ukryć wspólnika w KRS? czy wszyscy wspólnicy figurują w KRS? jak pozostać anonimowym w spółce? Z tego względu warto pochylić się nad możliwością funkcjonowania spółki anonimowej w prawie polskim oraz anonimowych spółek zagranicznych. Na początek trochę teorii – kiedyWięcej oSpółka anonimowa – jak ukryć w spólnika w spółce?[…]