Konto za granicą a komornik

Konto bankowe za granicą a komornik

Rachunek bankowy za granicą

W jednym z wcześniejszym wpisów wyjaśniałem, że prawo zezwala polskim rezydentom na otwieranie rachunków bankowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i OECD. Natomiast w pozostałych krajach tworzenie rachunków jest dozwolone z pewnymi ograniczeniami.

Treść wpisu jest dostępna tutaj

Kolejnym tematem wartym rozważenia jest możliwość przeprowadzenia egzekucji z zagranicznego rachunku bankowego przez komornika.

Czy polski komornik może zająć zagraniczne konto bankowe?

Polski komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku dłużnika położonego poza terytorium Polski. Nie może więc np. zająć zagranicznego rachunku bankowego należącego do dłużnika. Czynności takiej może natomiast w większości przypadków dokonać komornik zagraniczny. Aby do tego doszło, muszą jednak zostać spełnione określone warunki.

Egzekucja z rachunku bankowego za granicą – ściąganie długów za granicą

Dopuszczalność oraz warunki przeprowadzenia egzekucji przeciwko polskiemu dłużnikowi z zagranicznego rachunku bankowego przez zagranicznego komornika zależna jest od tego, gdzie został wydany wyrok oraz w jakim kraju znajduje się konto bankowe dłużnika.

Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej kwestie międzynarodowej egzekucji regulują przepisy unijne, które przewidują możliwość przeprowadzenia egzekucji za granicą na podstawie wyroku wydanego przez polski sąd. Warunki jakie należy spełnić, aby przeprowadzić taką egzekucję będą się jednak różnić w zależności od daty wydania wyroku, kraju położenia majątku dłużnika, rodzaju sprawy oraz innych czynników. W najbardziej korzystnym dla wierzyciela przypadku, wymagane będzie uzyskanie przed polskim sądem europejskiego tytułu egzekucyjnego lub specjalnego zaświadczenia w trybie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, przetłumaczenie sentencji wyroku oraz klauzul nadanych wyrokowi przez uprawnionego tłumacza, a następnie złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika zagranicznego. W innych przypadkach konieczne może się okazać dodatkowo przeprowadzenie specjalnego postępowania przed zagranicznym sądem w celu stwierdzenia wykonalności lub uznania polskiego wyroku. W określonych przez prawo sytuacjach, sądy zagraniczne będą uprawnione do odmowy uznania lub stwierdzenia wykonania wyroku.

Natomiast w terenie państw nie będących członkami Unii Europejskiej, możliwość przeprowadzenia egzekucji zależeć będzie od treści zawartych między polską a danym krajem umów międzynarodowych oraz przepisów wewnętrznych kraju położenia majątku dłużnika. W niektórych przypadkach przeprowadzenie takiej egzekucji nie będzie możliwe.

Należy także pamiętać, że czym innym jest prowadzenia egzekucji z osobistego rachunku bankowego dłużnika, a czym innym egzekucja z rachunku odrębnego od dłużnika podmiotu posiadającego zdolność prawną. W tym zakresie sytuacja prawna dłużnika i wierzyciela nie różni się dla egzekucji przeprowadzanej w Polsce i egzekucji międzynarodowej. Jeżeli zatem np. dłużnik posiada wszystkie udziały i jest jedynym członkiem zarządu spółki zagranicznej, nie będzie możliwe zajęcie rachunku bankowego należącego do tej spółki.

Podsumowując, polski komornik nie może zająć zagranicznego rachunku bankowego. W większości przypadków egzekucję na podstawie polskiego wyroku może prowadzić komornik zagraniczny, wiąże się to jednak z dodatkowymi wymogami oraz koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez wierzyciela. Dłużnikowi przysługują za granicą dodatkowe środki ochrony prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *